Sådan kan funktionel medicin hjælpe dig

Måske har du stiftet bekendtskab med begrebet funktionel medicin før, men er endnu ikke blevet præsenteret for, hvad det mere præcist er, og hvad det kan bidrage med i forskellige former for behandling. 

I dette skriv stiller vi skarpt på, hvad denne tilgang inden for behandlinger er for en størrelse, samt hvad det kan være til gavn med, ved specifikke problemstillinger. 

Funktionel medicin – kort fortalt

Først og fremmest er det essentielt at få afklaret, hvad funktionel medicin er for en størrelse. Kort sagt er det en behandlingstilgang, der går til patienten med et fokus på hele kroppen og de systemer, der er at finde her. 

Det vil med andre ord sige, at der ved denne tilgang er fokus på at behandle særlige symptomer ved også at behandle de systemer, der har haft indflydelse på symptomerne. 

På mange måder kan denne tilgang sammenlignes med osteopati, der ligeledes har et helhedsorienteret blik på kroppen som et system. Af denne grund finder du også ofte, at funktionel medicin bliver tilbudt ved osteopatiske klinikker.

Ved funktionel medicin er der således ikke fokus på udelukkende at behandle symptomer, men snarere at behandle alle systemer, der måtte have indflydelse på symptomerne, for at kroppen derved kan genvinde sin normale funktion.

Funktionel medicin anvendes ofte af patienter, der ikke længere har gavn af det almene medicinske system og som søger et alternativ til dette. 

Andre anvender også denne alternative tilgang som supplement til almen medicin og oplever store fremskridt ved dette. 

Sådan foregår et behandlingsforløb 

Ved behandlingsforløb, der har funktionel medicin som tilgang, er der i første omgang fokus på patientens sygdomshistorie, symptombillede og generelle livsstil via en konsultation. 

Ved hjælp af en sådan konsultation vil en behandler ved hjælp af den rette baggrundsviden kunne udarbejde et forløb for patienten, der vil variere fra person til person, men som kan inkludere følgende elementer:

  • Rådgivning af kost- og livsstilsvaner.
  • Detaljeret overblik over nye rutiner, der kan inkorporeres ved behov.
  • Tests som eksempelvis urin- og afføring tests. 

Da alle patienter behandles som individer, vil der ikke være det rette behandlingsforløb, der passer til alle. I stedet vil alle forløb tilrettelægges med særligt fokus på patientens dagligdag og rutiner. 

Hvilke problematikker kan funktionel medicin hjælpe med?

Som nævnt, kan funktionel medicin fungere som et supplement til almen medicin eller fungere som et alternativ til dette. Det er med andre ord op til den enkelte at afgøre, hvordan ens behandling bedst stykkes sammen. 

Funktionel medicin kan dog være særlig gavnlig i mange forskellige henseender som eksempelvis ved fordøjelsesproblemer, hormonelle problematikker, muskelsmerter og migræne. Denne tilgang henvender sig dermed ikke kun til enkelte symptomer med snarer til en større variation af disse. 

Ved fordøjelsesproblemer mener man eksempelvis forstoppelse, mavekramper og oppustethed, mens der ved hormon problematikker kan være tale om menstruationsforstyrrelser eksempelvis ved overgangsalderen. 

Ovenstående er blot et par eksempler på symptomer, som funktionel medicin kan hjælpe med. Hvis du netop nu står i en situation, hvor du godt kunne tænke dig råd og vejledning til dine symptomer, vil du kunne finde funktionel medicin som tilgang blive tilbudt af eksempelvis osteopatiske klinikker rundt omkring i landet, der kan hjælpe dig godt på vej igen.